Tiêu chuẩn công nghiệp xanh là gì?

Tiêu chuẩn công nghiệp xanh là gì?

Để đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội loài người, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái cũng như bảo đảm phúc lợi xã hội. Tiêu chuẩn công nghiệp xanh (ECO) ra đời vì mục tiêu đó. Mục đích cuối cùng là làm cho hoạt động kinh doanh trở nên thân thiện hơn với môi trường hơn.

Vậy, các tiêu chí của một nền Công nghiệp Xanh là gì? Mời bạn đọc cùng Pippervietnam tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Các tiêu chí Công nghiệp Xanh bao gồm năm cấp độ; cụ thể là:

1. Cam kết XANH

Một tổ chức/cơ quan có chính sách và cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường và truyền tải thông điệp đó một cách hiệu quả đến các cấp khác nhau của tổ chức/cơ quan.

2. Hoạt động XANH

Tổ chức phải thiết lập và thực hiện các chương trình để giảm thiểu tác động đến môi trường dựa trên các chính sách và cam kết từ cấp độ 1.

3. Hệ thống XANH

Một tổ chức có trách nhiệm hoặc quản lý môi trường có hệ thống (bao gồm giám sát, đánh giá và xem xét để cải tiến liên tục) bao gồm hệ thống quản lý môi trường được công nhận giải thưởng và chứng nhận.

4. Văn hóa XANH

Một tổ chức có trách nhiệm chứng minh trách nhiệm của mọi người về vấn đề môi trường và xã hội như một phần không thể thiếu trong văn hóa của tổ chức.

5. Mạng lưới Xanh

Một tổ chức có trách nhiệm kết hợp các bộ phận trong chuỗi cung ứng của mình vào "ô" công nghiệp xanh.

Theo: scgchemicals.com

 

Đóng góp ý kiến

TAGS :

công nghiệp xanh các tiêu chí công nghiệp xanh tiêu chí xanh trong công nghiệp
Sale

Không sẵn có

Hết hàng